Oddíl všestrannostiROZVRH od ledna 2020 + TERMÍNY KDY SE NECVIČÍ


KRUHOVÝ TRÉNINK
Cvičení vede: Tamča Hanáková (mladší) - tel. 721 323 173, e-mail

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK
Cvičení vede: Irena Hrejsemnová, tel. 608 425 182, e-mail

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK Kardio
Cvičení vede: Irena Hrejsemnová, tel. 608 425 182, e-mail

DĚTSKÝ A JUNIORSKÝ AEROBIK
Cvičení vede: Tamara Hanáková, tel. 723 931 997, e-mail

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Cvičení vede: Katka Géčová, tel. 728 545 887, e-mail

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Cvičení vede: Katka Géčová, tel. 728 545 887, e-mail

NORDIC WALKING
Cvičení vede: Tamča Hanáková (mladší) - tel. 721 323 173, e-mail

CVIKY NA DOMA
Cvičení připravuje: Irena Hrejsemnová, e-mail